Friday, 29 April 2011

Kelas Periklanan Elektronik

      Salam sejahtera, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pn.nurin yang memeberi banyak pengajaran dan pengetahuan tentang subjek ini. Kelas sangat menyeronokkan dan tidak membosankan kami dengan memberi pengajaran dengan kaedah yang berkesan kepada kami seperti penjelasan, slide dan contoh yang senang supaya kami senang mengingatkannya. Selain itu, Pn.Nurin banyak mengajar kami tentang periklanan iklan seperti jenis iklan, warna contrast, maklumat yang ingin diberikan  oleh sesuatu periklanan dan sebagainya . Sebelum ini saya tidak tahu tentang perkara ini,. Tambahan pula kelas ini gabungan pelajar marketing dan pelajar communication, daripada kami dapat menjalin hubungan yang rapat dengan pelajar marketing melalui tugasan kumpulan.
      Dalam setiap satu kuliah kami mendapat maklumat baru, jika saya terlepas satu kuliah saya rasa macam banyak maklumat saya terlepas pada minggu tersebut. subjek ini banyak menolong kami semasa kami berkerja di sesuatu organisasi. Dalam subjek periklanan elektronik , semua pelajar dapat memberi tumpuan kerana Pn.Nurin meneggunakan kaedah pengajaran yangmenarik perhatian pelajar. terima kasih.

No comments:

Post a Comment